Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycjio celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2250W w miejscowości Aleksandrów gm. Jakubów

Wójt Gminy Jakubów                                   Jakubów, dnia 1 października 2014 roku

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.7.2014.ZM

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 roku Nr 80 poz.  16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 października  2014 roku została wydana decyzja nr IN.6733.7.2014.ZM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie: napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2250W  przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 20/3, 21, 24, 25, 28/1, 28/2, 29, 32, 33, 38, 515 w miejscowości Aleksandrów gm. Jakubów, powiat miński.

 

Inwestor: Gmina Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów, pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

          

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i w miejscowości Aleksandrów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2014-10-02 08:43:38
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2014-10-02 08:46:21
Ostatnia zmiana:2014-10-02 08:46:31
Ilość wyświetleń:1881