Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. o wydanie decyzji o lkokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. uowa drogi wewnętrznej w m. Mistów i Leontyna gm Jakubów

Jakubów, dnia 14 lipca 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.5.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717, z późn. zm.). zawiadamiam, że w dniu 14.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jakubów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:  drogi wewnętrznej, na działkach nr ewid: 445/12 powstała z podziału 445/11, 405/1 powstała z podziału 405, 400/1 powstała z podziału 400, 399/4 powstała z podziału 399/1, 398/4 powstała z podziału 398/3, 397/3 powstała z podziału 397/1 położone w miejscowości Mistów oraz działki Nr ewid: 153/3 powstała z podziału 153/2, 152/3 powstała z podziału 152/2 położone w miejscowości Leontyna.

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectw Mistów i Leontyna gm. Jakubów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2015-07-15 14:11:05
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2015-07-15 14:14:03
Ostatnia zmiana:2015-07-15 14:14:08
Ilość wyświetleń:1744