Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy pompowni ścieków w Aleksandrowie gm. Jakubów

Jakubów, dnia 28 września 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.5.2016.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 06.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jakubów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieciowej pompowni ścieków przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 524/1, 518 położonych w miejscowości Aleksandrów gm. Jakubów.

 

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

 

Z  up. Wójta

   Justyna Miłaczewska

      Sekretarz Gminy

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectwa Aleksandrów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2016-09-28 14:00:45
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2016-09-28 14:05:24
Ostatnia zmiana:2016-09-28 14:05:31
Ilość wyświetleń:1199