w sprawie: ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie i Garczynie Dużym