Informuję, iż w dniu 28 października o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Rolnictwa Oświaty i Rewizyjnej.


                                                Przewodnicząca Komisji BRO:                     

                                                   Mirosława Nowak


                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:              

                                                      Józef Zawadzki