Informuję, iż w dniu 27 grudnia o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Rolnictwa Oświaty i Rewizyjnej.

 

                                                Przewodnicząca Komisji BRO:                     

                                                   Krystyna Bartnicka

 

                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:              

                                                      Tomasz Biegalski