Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci wodociągowej w m. Wola Polska gm. Jakubów

Jakubów, dnia 24 kwietnia 2017 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.3.2017. ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 207 i 980/3 – powstałej po podziale działki nr geod. 980  położonych w  miejscowości Wola Polska, gm. Jakubów.

Inwestor – Krzysztof Sidor.

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Wola Polska .

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2017-04-24 13:31:49
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2017-04-24 13:34:23
Ostatnia zmiana:2017-04-24 13:34:24
Ilość wyświetleń:916