Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie dot. decyzji o loalizacji inwestycji celu publicznego budowy oświetlenia ulicznego w m. Brzozówka gm. Jakubów.

Jakubów, dnia 10 sierpnia 2017 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.4.2017.ZM

OBWIESZCZENIE  

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 2016, poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 24.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jakubów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogi gminnej przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 136/2, 74 położonych w miejscowości Brzozówka.

Organem właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Jakubów, w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

          

Wójt

Hanna Wocial

          

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, udostępnienie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty lub wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie,  sołectwa Brzozówka gm. Jakubów.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2017-10-12 08:28:41
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2017-10-12 08:35:04
Ostatnia zmiana:2017-10-12 08:35:14
Ilość wyświetleń:427