Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Jakubów ogłasza nabór kandydatów na urzędnika wyborczego

<>

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

 

Na podstawie §2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach  podaje do wiadomości informację o liczbie oraz zasadach zgłaszania kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach z terenu działania Delegatury KBW w Siedlcach.


1. Zgłoszenie kandydata na funkcję urzędnika wyborczego, stanowiące załącznik do niniejszej informacji, należy składać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208, II piętro w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (liczy się data wpływu do  Delegatury KBW  w  Siedlcach)  od  poniedziałku  do  piątku  w   godz. 8.00 - 16.00
2. W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, którzy chcą pełnić funkcję urzędników wyborczych w gminach z terenu powiatów : garwolińskiego, mińskiego, łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego, węgrowskiego oraz m. Siedlce.

3. W zgłoszeniu należy podać: Imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia  wyższego.
5. Kandydat na urzędnika wyborczego powinien być zatrudniony w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Fakt zatrudnienia kandydata musi zostać potwierdzony na zgłoszeniu przez pracodawcę.

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, że zmianie uległ termin przyjmowania zgłoszeń na urzędników wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

 

Załączniki

Informacja - urzędnik wyborczy (155.6kB)    
uzupełnienie - urzędnik wyborczy (47.9kB)    
załącznik w sprawie urzędników wyborczych-2 (64.3kB)    
Informacja uzupełniająca (45kB)    
Informacja dyrektora z dnia 27-03-2018 (118.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Miłaczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2018-02-26 15:13:28
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2018-02-26 15:20:27
Ostatnia zmiana:2018-04-04 12:17:31
Ilość wyświetleń:1304