Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łaziska gm. Jakubów

Jakubów, dnia 23 października 2018 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6733.4.2018. ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV – linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 525/1, 525/2, 525/3, 559/5 położonych w miejscowości Łaziska gm. Jakubów.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Łaziska.

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2018-10-30 15:00:06
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2018-10-30 15:01:48
Ostatnia zmiana:2018-10-30 15:01:48
Ilość wyświetleń:162