Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 19 marca 2007 roku

      w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów i wykonania planu 
      finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2006 rok
     

plik do pobrania w załączniku