Nagrania z obrad Rady Gminy Jakubów kadencji 2018-2023

 

I sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018 r

II sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018 r

III sesja Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2018 r

IV sesja Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r

V Sesja Rady Gminy Jakubów z dnia 4 lutego 2019 r

VI Sesja Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 r

VII Sesja Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r

VIII sesja Rady Gminy z dnia 20 maja 2019 r

IX sesja Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2019 r

X sesja Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2019 r

XI sesja Rady Gminy z dnia 20 września 2019 r

XII sesja Rady Gminy z dnia 28 października 2019 r

XIII sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2019 r

XIV sesja Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r

XV sesja Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r

XVI sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r

XVII sesja Rady Gminy z dnia 2 stycznia 2020 r

XVIII sesja Rady Gminy 27 stycznia 2020 r

XX sesja Rady Gminy z dnia 14 maja 2020 r

XXI sesja Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2020 r

XXII sesja Rady Gminy z dnia 27 lipca 2020 r

XXIII sesja Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2020 r -https://youtu.be/SzcV1SwOPmY

XXIV sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2020 r https://youtu.be/ABUpG-MV9Jw

XXV sesja Rady Gminy z dnia 29 października 2020r https://youtu.be/ddL4V9_tIUg

XXVI sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 r https://youtu.be/9DPrI9TCuE4

XXVII sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r https://youtu.be/50Ug_pYaZXY

XXVIII sesja Rady Gminy Jakubów z dnia 8 lutego 2021 r https://youtu.be/_0RnHd_Nrps

XXIX sesja Rady Gminy Jakubów z dnia 22 marca 2021 r https://youtu.be/6gmIq6xxeN4

XXX Sesja Rady Gminy z dnia 29 marca 2021 r https://youtu.be/wHaQSyts1gU

XXXI Sesja Rady Gminy Jakubów z dnia 19 kwietnia 2021 r https://youtu.be/WhpfnGzoS2Y

XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 24 maja 2021 r https://youtu.be/lDEYwI9vRi4

XXXII Sesja Rady Gminy z napisami. https://youtu.be/GlzLBE0h2yA

XXXIII Sesja Rady Gminy 28 czerwca 2021 r https://youtu.be/AvOsozhvXFc

XXXIII  Sesja Rady Gminy z napisami  https://youtu.be/PYV_SzNoZj4

XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 15 lipca 2021 r https://youtu.be/exu11ub2GEs

XXXIV Sesja Rady Gminy z napisami https://youtu.be/pYQX1i6To0w

XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2021 r  https://youtu.be/3-n-4zrFttk

XXXV Sesja Rady Gminy z napisami  https://youtu.be/GRwm9aNkkiA

XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 27  września 2021 r  https://youtu.be/fbqU6wZu-rU

XXXVI Sesja Rady Gminy z napisami https://youtu.be/XSJNZrKezX8

XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 25 października 2021 r  https://youtu.be/f-XGjiwfpcY

XXXVII Sesja Rady Gminy z napisami  https://youtu.be/tCXOwrzGdeY

XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2021 r z napisami https://youtu.be/wygKAe0zON4

XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2021 r. ( z napisami) https://youtu.be/wygKAe0zON4

XL Sesja Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2021 r https://youtu.be/gW8JdnkMxko

XLI Sesja Rady Gminy z dnia 9 lutego 2022 1 https://youtu.be/7c5VBHqHwl4