Informuję, iż w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się  posiedzenie komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. 

15.00 wspólne posiedzenie Komisji BRO i Rewizyjnej.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:                                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji BRO:             


         (-) Artur Sobótka                                                                                                                                                               (-) Marzanna Kosieradzka