Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowosci Anielinek

                                                    Jakubów, dnia 19 października 2010 roku

Wójt Gminy Jakubów

05-306 Jakubów

 

BP.7331-123/10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2010 roku, na wniosek PGE Dystrybucja  SA, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej  linii niskiego napięcia, do zasilania budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach Nr 29/1, 29/8, w miejscowości Anielinek.

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów, pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Anielinek.

 

 

                                                                                                                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                   Tomasz Czerwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie1-Bip.doc (29.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2010-10-20 00:00:00
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2010-10-20 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-10-20 00:00:00
Ilość wyświetleń:2085