Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie ws wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - napowietrzna linia nn w Anielinku gm. Jakubów

Wójt Gminy Jakubów                                   Jakubów 29 listopada 2010r  

05-306 Jakubów

 

 

BP.7331-123/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2010 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii nn  do zasilania budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach Nr 29/1, 29/8, w miejscowości Anielinek gm. Jakubów.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Anielinek.

 

                                                                                                                                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                                    Tomasz Czerwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie-decyzja-BIP.doc (29.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2010-11-30 00:00:00
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2010-11-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-11-30 00:00:00
Ilość wyświetleń:2329