Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepompownia ścieków Aleksandrów

Wójt Gminy Jakubów                                                              Jakubów, dnia 22 marca 2011 roku

BP.6730.58.2011

 

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków, studni rewizyjnej, kanału grawitacyjnego, rurociągu tłocznego, zasilania energetycznego przewidzianej do realizacji na działce Nr ewid. 525 położonej w miejscowości  Aleksandrów, gm. Jakubów

 

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i sołectwa Aleksandrów i Jędrzejów Stary.

 

                                                                            Wójt

                                                                      Hanna  Wocial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2011-03-23 00:00:00
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2011-03-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-03-23 00:00:00
Ilość wyświetleń:2118