Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wszćzeciu postepowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej wm. Jakubów i Moczydła

                                                    Jakubów, dnia 24 listopada 2011 roku

Wójt Gminy Jakubów

BP.6730.192.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku,. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.10.2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja  S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej, niskiego napięcia oraz przyłączy kablowych przewidzianej do realizacji na działkach Nr ewid. 514/1, 515, 522, 523, 530, 531/1, 531/2,  572, 576/1, 577, 581/6, 581/5, 588, 593, 594, 599, 600, 764, 778,  położonych w miejscowości  Jakubów oraz na działkach Nr ewid. 172, 177, 178, 183, 345/2, 353/1, 367 położonych w miejscowości Moczydła gm. Jakubó

Z treścią dokumentów można zapoznać się w UG Jakubów pokój Nr 5, w godz. 8.30 – 15.30.

 W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie oraz sołectw Jakubów i Moczydła.

                                                                      Wójt

                                                             Hanna Wocial

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2011-11-25 00:00:00
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2011-11-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-11-25 00:00:00
Ilość wyświetleń:2121