Uchwała
   Rady Gminy Jakubów
   z dnia 03.03.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok