Uchwała Rady Gminy Jakubów z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jakubów.