Wójt Gminy Jakubów zaprasza do złozenia ofert na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody

w sieci wodociągowej w m. Jakubów.

Szczegóły w załącznikach.

 

Wójt Gminy Jakubów

Hanna Wocial