W związku z brakiem zapisu o kursie o godzinie 06:55 na linii Kamionka –Jakubów w załączeniu zamieszczamy poprawione druki wzoru umowy oraz zapytania ofertowego dotyczącego Świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zmieniona treść nabiera brzmienia:

Długość trasy ośmiu kursów po terenie Gminy Jakubów w ciągu dnia wynosi ok 128 km  w następujących godzinach:

1.  Odjazd z Kamionki do Jakubowa godz. 04:45, 06:55, 10:30, 16:20, 17:50.

2.  Odjazd z Jakubowa do Kamionki godz. 14:17, 17:22, 18:47.

Podczas składania ofert proszę o uwzględnienie powyższego.